Zomertijd is komkommertijd.

Nog één repetitie en dan breekt voor ons de zomervakantie aan. Door de coronacrisis wil iedereen graag even uitblazen op zijn of haar favoriete zonlocatie en is de band nauwelijks nog compleet.
Maaaaaar, op 28 augustus beginnen we weer met onze jaarlijkse barbeque.
Daarna worden de repetities vanaf 4 september weer volgens het schema van een keer per twee weken gehouden.

28 augustus foto-shoot

voorafgaande aan de barbeque van 28 augustus a.s. willen we een fotoshoot organiseren. Het is belangrijk dat iedereen daarbij aanwezig is. We gaan groepsfoto’s en wat individuele plaatjes schieten voor de website.

Uniform oan en it hiir in é pronk.